Om os

Kristent Center
Apostolsk Kirke i Slagelse

Stenstuegade 10, 4200 Slagelse

Skriv til Kristent Center   

Vision

At se mennesker frelst, helbredt, blive disciple og være i tjeneste.

Hvordan kan vi opnå det?

 • Bruge Gudstjenesterne (Focus på temaer)
 • Bibelstudie (Willow Creek)
 • Boganmeldelser / Bibliotek
 • Ledertræning af ledere og frivillige
 • Deltage i inspirations events
 • Tænke fællestanken, vi som individer er menigheden.
 • Være en givende menighed (Dansk flygtningehjælp. )

Hvordan kan jeg være med?

 • Være deltagende
 • Være der for de andre
 • Være opmuntrende og bakke op om visionen
 • Leve med Jesus hver dag
 • Del med de andre hvad Jesus gør for dig

Menighedes ledelsen
Helle Simon:       helle@kristentcenter.dk            Præst

_________________________________________________________
Øvrige funktioner.
Eigil Hansen:     eh@kristentcenter.dk                Kasserer og webmaster
_________________________________________________________

Danske Bank konto 3733 - 5310082688

 

 

 

De Ti Bud
1. Du må ikke have andre guder end mig
2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn
3. Du skal holde hviledagen hellig
4. Du skal ære din far og din mor
5. Du må ikke slå ihjel
6. Du må ikke bryde ægteskabet
7. Du må ikke stjæle
8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste
9. Du må ikke begære din næstes hus
10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til

Referat fra menighedsmøde 1. juni 2022

 

 

Referat

Mødet startede på bedste vis med spisning i haven, en rigtig hyggelige stund, hvor der blev snakket og hygget på kryds og tværs.

Efter spisning, opvask og oprydning, gik vi inden for og tog den mere seriøse del.

Her startede vi med et par skønne lovsange, bad for aftenen og mindede hinanden om principperne omkring den første menighed i Apostlenes Gerninger 2.

Status

Helle lavede en status over perioden fra sidste menighedsmøde, som jo på alle måder har været præget af Corona.

Fokus den gang som nu er det samme, forskellen er bare at vi nu har mulighed for at mødes og kan se lys og håb ud i fremtiden.

Visionsgruppen

Præsentation af Visionsgruppen, som er en gruppe gode mennesker som har sat sig sammen og løbende mødes med et eneste ønske at bakke op omkring kirkens trivsel og omkring Helles lederskab.

Gruppen består pt. af flg. personer: Kim Wøldike, John Jensen, Leif Fenger, Susanne Voxen, Michelle Zaremba, Lars Voxen, Nixon Simon, Ellen Mosgaard, Poul Jørgensen og Helle Simon

Der er ikke tale om en stationær gruppe, men en gruppe etableret i mangel af en egentlig menighedsledelse og er etableret efter aftale med menighedens supervisor Jørgen Mortensen.

Gudstjenester

Næst punkt handlede om gudstjenester som er omdrejningspunkt for menighedens aktiviteter, med en målsætning om at der hver søndag skal være en relevant og vedkommende Gudstjeneste, som løfter op, hvad enten man er fast kirkegænger eller er til i Kristent Center for allerførste gang.

Bærende elementer er god lovsang og levende/varieret forkyndelse.

Cellegrupper

Fællesskabs-/ cellegrupper blev præsenteret som en mulighed, hvor det også blev drøftet at der er forskel på de to ting hvor en fællesskabsgruppe som udgangspunkt er en stationær gruppe, mens en cellegruppe, som udgangspunkt er tænkt som en udviklingsenhed.

Helle er koordinator på området og det er også hende som man kan kontakte hvis men ønsker at være en del af en gruppe.

Målet er at kunne starte dette arbejde op efter sommerferien.

Børnekirke

Som kirke har vi et stort ønske om at få et tilbud til børn og på sigt også til unge.

I første omgang arbejder vi benhårdt på at kunne tilbyde Børnekirke under gudstjenesten om søndagen.

På mødet var der både opbakning og gode input til dette punkt, så tilbage er at blive en gruppe som vil løfte opgaven.

Michelle har givet tilsagn om at være koordinator på opgaven, men hun har i den grad brug for at nogen melder ind på at drive børnekirken.

Fysiske rammer

Kirkens bygninger er i generelt god stand, men der er brug for at lave opdatering og renovering rundt omkring.

I første omgang blev det aftalt at vi vil få renoveret førstesalen indvendig, så den bliver lækker og indbydende at lave børnekirke i.

Undertegnede vil være ansvarlig for at få organiseret denne renovering og vil sammen med Michelle og andre børnekirkemedarbejdere få lavet en plan over farver og indretning.

Økonomi

Kirken har overordnet en god økonomi fordi man for år tilbage solgte nogle bygninger med fortjeneste, disse midler er og skal være en sikkerhed for at kunne financere større renoveringer og evt. på sigt skulle etablere os i nye og større rammer.

Den daglige drift finansieres af frivillige gaver fra menighedens medlemmer, hvor vi i praksis tror på bibelens tiendeprincip læs mere her: https://kristentcenter.dk/wordpress/?page_id=120

Eventuelt

I forhold til fremtidige menighedsmøder, så blev det aftalt at vi fremadrettet vil holde menighedsmøder i samme stil som denne aften, på en hverdagsaften og med fællesspisning.

Møderne vil blive holdt ca. 4 gange om året.

Facebook

Som menighed har vi af praktiske grunde været nødt til at lave en ny Facebookside, som vi gerne fremadrettet vil bruge til kommunikation ud til jer som menighed.

Siden er lige etablere og skal selvfølgelige have mere liv kan ses her:https://www.facebook.com/kristentcenterslagelse

Gå ind og like siden og del den gerne til dem du kender.

 

Til alle som deltog på mødet, tak for positiv og konstruktiv dialog og indstilling.

 

Referent Poul Jørgensen

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide