Kristentcenter

Apostolsk Kirke i Slagelse

Forside

Velkommen til Kristent Centers Hjemmeside.

05-DSCN7578

 

Næste Gudstjeneste er aflyst indtil videre.

En opmuntring fra menighedens præst, midt i en coronatid

Kære menighed - Guds menighed
Håber at alle er kommet godt ind i det nye år, på trods af Corona-restriktioner, og det at vi ikke kan samles, som vi plejer. Vi har valgt at holde lukket ligesom alle andre må for at vise, at vi vil være med til at løfte og tage ansvar i vores samfund. Så vi følger meget nøje med i, hvad der sker på regeringsplan, og I skal nok høre fra os. Indtil videre holder vi lukket frem til og med den 7. februar.Udnyt det gunstige øjeblik - nu har vi mulighed for at søge Gud på en særlig måde. Mange arbejder hjemmefra og har ikke den lange transport frem og tilbage på job.
Jeg tror det er en Gudgiven tid, hvor vi alle må se på, hvor vi står i forhold til vores tro, 
Og tage tid til at være stille ind imellem, så vi kan høre, hvad Gud siger til menighederne.Jeg tror selv på, at vi kommer ind i en tid, hvor det at være menighed kommer til at udvikle sig i den retning som Gud vil. En tid hvor det ikke længere handler om bygninger, men om at bringe Gudsriget ind der, hvor vi er i hverdagen, i vores familie, til vores børn, vores gamle og hvor Gud end åbner døre for den enkelte.
Guds rige er inden i os og vi har det med overalt. 

Kirken som institution er kun en meget lille del af Guds rige, som vi i mange år har misforstået og gjort den til det vigtigste, hvis man ville tjene Gud så var det en opgave i kirken eller et sted i Sydafrika, men nej Kirken skal være et sted, hvor vi bliver opmuntret og undervist i at udføre Gudsrigets arbejde i hverdagen. Jeg er også faldet i kirke grøften og må indrømme, at der er meget vi skal lære endnu. Men jeg tror på at Gud altid har en plan, en mening og et formål med det han gør og han har besluttet, at han ikke vil gøre det uden os. Hvordan gør vi så det? Det med at udbrede Gudsriget?

For det første bed for hinanden. Led efter muligheder for at være lys og salt omkring dig. Lær nogle nye mennesker at kende udenfor kirken, vær nysgerrige.
Meld dig i en skakklub, hip hop gruppe, meld dig ind i et politisk parti eller hvad nu du syntes lyder sjovt. Begynd at bede Gud vise dig hvad han har kaldet dig til, hvor du kan få indflydelse. Jeg håber med denne lille hilsen på, at alle udnytter tiden på bedst mulig vis, og jeg glæder mig til, at vi alle kan mødes igen, gå sammen ad nye stier og veje som Gud viser os, og blive det træ der har rødder ud under byen, som vi har fået et profetisk ord om. 

Jeg vil ønske jer alle et specielt år, med nye muligheder samt visdom og indsigt i, hvad Gud vil gøre lige præcis omkring dig.  I er i mine bønner. 

Jeg er også altid til at træffe pr. telefon, hvis jeg ikke lige tager den, så vil jeg love at ringe dig op, så snart jeg får mulighed for det. Jeg har indkøbt et visir hvis nogen skulle ha brug for samtaler 🙂 Vi arbejder på at kunne holde en form for zoom møder en gang imellem, hvor vi kan opmuntre hinanden og bede for hinanden.

På snarlig gensyn 

Helle Simon 
 
Kristent Center Slagelse

Gudstjenester er aflyst indtil videre.

Kære menighed, 

 
Lige før Jul blev retningslinjerne for afholdelse af gudstjenester strammet yderligere, herunder med henstillinger om at en gudstjeneste maksimalt må vare 45-50 minutter og med en opfordring til at finde alternativer i forhold til fællessang, jf. mere herom: Retningslinjer for corona-håndtering for trossamfund
 
Selvom vi formelt har lov at mødes til gudstjeneste, når vi blot overholder de retningslinjer, som er udstukket, har vi alligevel besluttet at aflyse gudstjenester indtil videre. Dvs. der ikke er gudstjeneste d. 3 januar som tidligere meddelt. 
 
Vi vil følge nøje med i udviklingen og myndighedernes anvisninger og give besked om gudstjenester i januar. Dog sådan, at med mindre vi meddeler andet, vil der ikke være gudstjeneste før tidligst søndag d. 17. januar. 
 
Vores sociale samvær udfordres for tiden, men det ser heldigvis ud til, at vacciner er godt på vej, så vi igen kan mødes uden forbehold. Har du særlige behov eller udfordrer det dig særligt, at vi ikke skal ses til gudstjeneste, vil vi opfordre dig til at række ud til andre i menigheden. Det er heldigvis stadig tilladt at ringe til hinanden eller gå ture sammen men med afstand:-)
 
Pas på hinanden og jer selv - og Guds fred til jer alle.
 
Med ønsket om et godt og velsignet Nytår!
Helle og Kim

 

Vilkår for kirkestart

Offentliggjort den 17. maj 2020
Senest revideret den 23. december 2020

Læs meddelelse her

Julegudstjeneste ala Corona

Julegudstjenesten er Aflyst

Kære alle, 

 
Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal fejre Jesu fødsel, og dermed holde julegudstjeneste:-) Vi plejer at være flere til julegudstjenesten, end vi er på søndagene. Vi vil jo gerne være mange, men ikke for mange i forhold til myndighedernes krav. På denne baggrund skal vi således helt ekstraordinært bede om at få oplyst, hvor mange der kommer fra din husstand/familie. 
 
Send derfor gerne en mail eller sms med besked til Helle (2497 5272 / hellesimon1962@gmail.com) senest mandag d. 21.12. 
 
Vi vil herefter give besked pr. mail 2 dage senere, om hvorvidt det samlede antal overskrider det maksimale antal, som vi må være i Kristent Center, og i givet fald om, hvordan vi må forholde hertil.
 
PS! Blot til orientering så har de seneste restriktioner ikke ændret på reglerne i forhold til afholdelse af gudstjenester. Mere om reglerne på vores hjemmeside, www.kristentcenter.dk
 
Med kærlig hilsen
Kim

Delt af Helle Simon

During this very difficult & painful time of isolation to some degree for most with much loss of life & income & many conspiracy theories floating around as well as many 'spiritual theories' being trotted out & obviously all of them cannot be right ,however interesting they may be, there is one divine principle I have had such a revelation on more & more to help with present & future fears. This revelation is from John 11 at the death of Lazarus when Martha got so occupied in the "If only" - the past & completely missed the revelation of the " I AM" the shortest but most powerful sentence in the Bible. So many of us can so easily go to the "if only" what could have been" & live in past remorse or regret, blame or guilt or move into the "What if"? & live with fear & worry. We so easily miss what Martha missed & forget the absolutely life-changing principle of "living in the moment " with the "I AM " There is NO grace provided for your past & NO Grace provided for your future so to go to "If only" or "What if" we are on our own & no wonder it is a very depressing & anxiety filled exercise. We are creatures of this moment & only this moment , as He is not promising a smooth ride but He does promise "My Grace IS sufficient for you". Living in the moment would have eased Martha's anxiety problem & it will do that same thing for us. Jesus is the "I AM" of every aspect of life ,of our failures, mistakes, sins, condemnation, guilt --HE became the " I AM" of everything & today he remains the I AM -present & now . The Israelites were not called 'wasraelites " because FAITH IS --present tense. Together we "look up" not down- Let's stay in the 'moment' in what we only have ,living with gratitude that brings mental, emotional & spiritual health ,knowing that He meets us 'in the moment". Be super blessed & don't get carried away by 'so many theories' but by "looking unto Jesus " he IS the "author & Finisher" He has the final say & remember "nothing occurs to God" --he is never taken by surprise . "Thanks be unto God" who ALWAYS gives us the victory “

Ray Andrews

 

december 2019

Så blev vores facade renoveret med nye fuger, og navn og lamper kom på plads.
Indenfor i huset nød vi godt af Susannes lækre mad ved fællesspisningen den 1. december.

Helle - en tanke

I dag hørte jeg to sætninger som satte sig fast hos mig :

1. Gør mere med det du allerede har.
2. Gør det bedre, med det du allerede har.

Nogle gange skal vi tage chancer og se hvor de fører os hen. Giv et kompliment, sig tak til nogen, send en mail til en gammel ven, gi en blomst til en nabo. Brug din tid og energi til at være noget for nogen. Den følelse af at din dag og dine handlinger har et formål, giver glæde. Og kan skabe - skabe relationer, forny venskaber, skabe noget nyt, se nye muligheder.

Alt hvad du ser er kommet ud af en tanke der er handlet på og troet på, blevet talt ud og tager form.

Gud skabte ved at tænke en tanke, udtale den og den blev derefter udført. Den samme skabende kraft har han lagt ned i hver en af os, han ønsker at vi skal bruge disse gaver til at skabe med, skabe fred, skabe glæde, skabe harmoni og vise hvem Gud er.

Rigtig god vind i sejlene her i efteråret og vi passer på hinanden

Helle Simon

Undervisning i Romerbrevet

Undervisning i Romerbrevet ved Kai Hansen

Følgende tirsdage fra kl. 19.00 til 20.30:

  • Den 06/10 2020
  • Den 20/10 2020
  • Den 03/11 2020
  • Den 17/11 2020

PS! Husk tilmelding til Helle.

Kai Hansen Skriver:

Livet i Kristus midt i vor hverdag.

En spændende vandring gennem centrale afsnit af Romerbrevet er, hvad vi byder på gennem 5 aftner med 14 dages mellemrum. Det er en udbredt misforståelse, at Romerbrevet er skrevet til en lille gruppe af lærde mænd med stor teologisk indsigt og krøllede synspunkter. Målgruppen fra Apostlen Paulus’ side har været og er at give alle kristne og kommende generationer af kristne, åndelige gaver, som de kan bruge midt i den tid, de lever i. Kort sagt, så er brevet et direkte budskab om de sandheder som gennem alle tider har konstitueret det kristne liv i Kristus. Det er en forandrende virkelighed, som lige nu er aktuel for enhver, der ønsker en tættere relation til den opstandne frelser og herre, Jesus Kristus.

Undervisningen og granskningen bygger på oplæg og dialog mellem deltagerne og søger på engang dybden i teksten, som den enkelte vil have glæde af i det daglige liv, ligesom vi gennem samtalen vil tage hul på de mange livsdilemmaer, som eksistensen udfordrer os med.

Derfor: Hvis du ønsker at blive mere klog på livet og de mange udfordringer, det giver os, og hvis du har noget, du gerne vil give videre i samtalen mellem interesserede mennesker, så velkommen til vores aftner.

Frugttraer i blomst