Kristentcenter

Apostolsk Kirke i Slagelse

Forside

Velkommen til Kristent Centers Hjemmeside.

05-DSCN7578

 

Næste Gudstjeneste er den 29. november 2020 kl. 10.30

Julekoncert m. Hanne, Dorte og Annika / Helle Simon

29. nov., Søn.10:30-12:00

Julekoncert m. Hanne, Dorte og Annika /Helle


6. dec., Søn.10:30-12:00

Gudstjeneste: Vidnesbyrd/ Kim Linnemann


13. dec., Søn.10:30-12:00

Gudstjeneste: Helle Simon/ Susanne Voxen


20. dec., Søn.10:30-12:00

Gudstjeneste: Helle Simon / Eigil Hansen


24. dec., Tor.14:00 - 15:00

Julegudstjeneste / Helle Simon


27. dec., Søn.

Ingen Gudstjeneste:


3. jan. 2021, Søn.10:30-12:00Gudstjeneste: Helle Simon

Coronavirus – Forholdsregler – Opdateret november 2020

Som de fleste vil have noteret sig, omfatter kravet om mundbind i det offentlige rum også folkekirken og andre trossamfund.
Helt konkret betyder det, at: 

 • Man skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når man går ind og ud af et lokale, samt når man bevæger sig rundt i lokalet. Dette gælder alle – både ansatte, frivillige, deltagere og besøgende. Børn under 12 år er undtaget – ligesom der kan være medicinske årsager til undtagelsen (mere om dette nedenfor).
 • Når man sidder ned eller knæler ved sin plads, behøver man ikke bære mundbind. Man kan også kortvarigt rejse sig op på sin plads og sætte sig igen uden at bære mundbind. Efter at have spurgt myndighederne, hvad begrebet "kortvarigt" dækker over, har vi fået det svar, at det er en vurderingssag, som man må afgøre lokalt - men at det er tilladt at stå ved sin stol og synge under eksempelvis en lovsangssession på 15-20 minutter (som var det tidsrum, vi angav i vores spørgsmål).
 • Forkyndere og øvrige medvirkende ved den ”ceremonielle” del af gudstjenesten – for eksempel lovsangere og musikere – behøver ikke bære mundbind, når de står på scenen og er i gang med ”ceremonien”.
 • Værter, som byder velkommen i døren eller guider folk på plads, samt lydteknikere, cafépersonale med videre skal alle bære mundbind, når de går eller står.
 • Man skal bortvise besøgende, brugere og tilskuere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.
 • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet.
 • Hvis der er offentlig adgang til kirkens kontor, gælder de ovenfor skitserede regler også der.
 • Krav om anvendelse af mundbind eller visir gælder ikke, hvis et møde afholdes uden offentlig adgang – det kunne være ledermøder eller et møde for medarbejdere i en arbejdsgren. Kravet gælder heller ikke for lovsangsgrupper, som øver.
 • Hvis man af medicinske årsager ikke kan bære mundbind, gælder fritagelsen også, hvis man deltager i aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund. Fritagelsen gælder ”personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.”

De opdaterede retningslinjer kan læses her.
Og Kirkeministeriets omfattende Q & A kan læses her – den er meget detaljeret og derfor ganske brugbar.
 
Der vil altid opstå spørgsmål, som retningslinjerne ikke har taget højde for. Ring til myndighedernes hotline på tlf. 70 20 02 33, hvis du har et sådant – de kan svare på det meste.
Vi står naturligvis også til rådighed og vil svare på alt, hvad vi kan. Generelt gælder det, at myndighederne appellerer til, at vi bruger vores sunde fornuft, hvis der er ting, som retningslinjerne ikke har taget højde for.

Med venlig hilsen
Jens Linde
Kommunikationsmedarbejder i Frikirkenet
Tlf. 31 50 62 30

Undervisning i Romerbrevet

Undervisning i Romerbrevet ved Kai Hansen

Følgende tirsdage fra kl. 19.00 til 20.30:

 • Den 06/10 2020
 • Den 20/10 2020
 • Den 03/11 2020
 • Den 17/11 2020

PS! Husk tilmelding til Helle.

Kai Hansen Skriver:

Livet i Kristus midt i vor hverdag.

En spændende vandring gennem centrale afsnit af Romerbrevet er, hvad vi byder på gennem 5 aftner med 14 dages mellemrum. Det er en udbredt misforståelse, at Romerbrevet er skrevet til en lille gruppe af lærde mænd med stor teologisk indsigt og krøllede synspunkter. Målgruppen fra Apostlen Paulus’ side har været og er at give alle kristne og kommende generationer af kristne, åndelige gaver, som de kan bruge midt i den tid, de lever i. Kort sagt, så er brevet et direkte budskab om de sandheder som gennem alle tider har konstitueret det kristne liv i Kristus. Det er en forandrende virkelighed, som lige nu er aktuel for enhver, der ønsker en tættere relation til den opstandne frelser og herre, Jesus Kristus.

Undervisningen og granskningen bygger på oplæg og dialog mellem deltagerne og søger på engang dybden i teksten, som den enkelte vil have glæde af i det daglige liv, ligesom vi gennem samtalen vil tage hul på de mange livsdilemmaer, som eksistensen udfordrer os med.

Derfor: Hvis du ønsker at blive mere klog på livet og de mange udfordringer, det giver os, og hvis du har noget, du gerne vil give videre i samtalen mellem interesserede mennesker, så velkommen til vores aftner.

Helle - en tanke

I dag hørte jeg to sætninger som satte sig fast hos mig :

1. Gør mere med det du allerede har.
2. Gør det bedre, med det du allerede har.

Nogle gange skal vi tage chancer og se hvor de fører os hen. Giv et kompliment, sig tak til nogen, send en mail til en gammel ven, gi en blomst til en nabo. Brug din tid og energi til at være noget for nogen. Den følelse af at din dag og dine handlinger har et formål, giver glæde. Og kan skabe - skabe relationer, forny venskaber, skabe noget nyt, se nye muligheder.

Alt hvad du ser er kommet ud af en tanke der er handlet på og troet på, blevet talt ud og tager form.

Gud skabte ved at tænke en tanke, udtale den og den blev derefter udført. Den samme skabende kraft har han lagt ned i hver en af os, han ønsker at vi skal bruge disse gaver til at skabe med, skabe fred, skabe glæde, skabe harmoni og vise hvem Gud er.

Rigtig god vind i sejlene her i efteråret og vi passer på hinanden

Helle Simon

Delt af Helle Simon

During this very difficult & painful time of isolation to some degree for most with much loss of life & income & many conspiracy theories floating around as well as many 'spiritual theories' being trotted out & obviously all of them cannot be right ,however interesting they may be, there is one divine principle I have had such a revelation on more & more to help with present & future fears. This revelation is from John 11 at the death of Lazarus when Martha got so occupied in the "If only" - the past & completely missed the revelation of the " I AM" the shortest but most powerful sentence in the Bible. So many of us can so easily go to the "if only" what could have been" & live in past remorse or regret, blame or guilt or move into the "What if"? & live with fear & worry. We so easily miss what Martha missed & forget the absolutely life-changing principle of "living in the moment " with the "I AM " There is NO grace provided for your past & NO Grace provided for your future so to go to "If only" or "What if" we are on our own & no wonder it is a very depressing & anxiety filled exercise. We are creatures of this moment & only this moment , as He is not promising a smooth ride but He does promise "My Grace IS sufficient for you". Living in the moment would have eased Martha's anxiety problem & it will do that same thing for us. Jesus is the "I AM" of every aspect of life ,of our failures, mistakes, sins, condemnation, guilt --HE became the " I AM" of everything & today he remains the I AM -present & now . The Israelites were not called 'wasraelites " because FAITH IS --present tense. Together we "look up" not down- Let's stay in the 'moment' in what we only have ,living with gratitude that brings mental, emotional & spiritual health ,knowing that He meets us 'in the moment". Be super blessed & don't get carried away by 'so many theories' but by "looking unto Jesus " he IS the "author & Finisher" He has the final say & remember "nothing occurs to God" --he is never taken by surprise . "Thanks be unto God" who ALWAYS gives us the victory “

Ray Andrews

 

Coronavirus – Forholdsregler

Ved et pressemøde i onsdag aften informerede regeringen om de næste
skridt i corona-smitten i Danmark. Smittekurven er i øjeblikket alt
for stejl, og for at beskytte syge, svage og ældre samt sikre, at
vores sundhedsvæsen kan følge med, lukkes store dele af det danske
samfund ned de næste to uger.

På baggrund af statsministerens henstillinger, herunder også til
trossamfund, om at undgå samlinger af flere personer, betyder det, at
gudstjenesterne søndag d. 15.3, d. 22.3 og d. 29.3 aflyses. Det
betyder samtidig, at planlagt kursus vedr. Romerbrevet med Kai Hasen
vil blive udsat.

Når vi modtager yderligere meldinger fra regeringen, vil vi
naturligvis informere jer pr. mail og på vores hjemmeside om, hvorvidt
dette vil betyde yderligere aflysninger.

Såfremt du ønsker at overvære en gudstjeneste, kan dette f.eks. gøres
digitalt på Københavns Frikirke’s hjemmeside:
https://www.kbhfrikirke.dk/

For god ordens skyld gentager vi her de fem gode råd fra
Sundhedsstyrelsen til at undgå smitte:

1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
2. Host eller nys i dit ærme - ikke dine hænder
3. Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
4. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen
5. Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker

Se i øvrigt Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/

Lad os stå sammen i bøn, både for Danmark og for alle dem, der er
særligt udsatte midt i denne krise. Bed for en hurtig afmatning og for
vores myndigheder, som håndterer denne krise så godt, det lader sig
gøre.

Husk også, at vi i disse tider lige ringer en ekstra gang til hinanden.

Pas på dig selv/jer derude!

Kærlige hilsner
Helle og Kim

 
 
 

december 2019

Så blev vores facade renoveret med nye fuger, og navn og lamper kom på plads.
Indenfor i huset nød vi godt af Susannes lækre mad ved fællesspisningen den 1. december.

Frugttraer i blomst