Kristentcenter

Apostolsk Kirke i Slagelse

By

Kirkestart 31-05-2020

Kære alle,

Det er med stor glæde at kunne meddele, at Kristent Center igen har fået lov til at åbne op og fejre gudstjenester i fase 2 af genåbningen af Danmark. Det bliver pragtfuldt at kunne samles igen, selv om det ikke bliver på samme måde som før.

Vores første gudstjeneste bliver Pinsedag, søndag d. 31. maj kl. 10.30.

Som anført vil gudstjenesterne blive afviklet under behørig hensyntagen til forskrifterne, som anvist fra Kirkeministeriet, som i overskrifter er følgende:

– Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige at holde afstand til hinanden.
– Vi må ikke lukke flere ind end én besøgende pr. 4 kvadratmeter gulvareal pr. lokale. Det vil sige, at der i kirkerummet maksimalt må være 26 besøgende. Forkynderen samt personale og frivillige, som medvirker ved en gudstjeneste tælles ikke med i opgørelsen. Overstiger besøgende dette antal, vil vi kunne inddrage caféen, hvor der kan være maksimalt 6 besøgende.
– Afstanden til hinanden skal være mindst to meter, hvis aktiviteten omfatter sang – ellers én meter. Uanset om afstanden er to eller én meter, så gælder kravet om kun én person per fire m2 gulvareal pr. lokale.
– Besøgende fra samme husstand må gerne sidde sammen.
– Nadver blive givet på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.
– Efterfølgende kaffe/te hygge vil foregå i kirkerummet og caféen tilsammen.

Ved opstart af gudstjeneste informeres om alle de forholdsregler, som skal iagttages vedr. hygiejne, omgangsformer m.m., og det sikres, at alle sidder på de tilladte pladser med sikret afstand. Ved afslutningen henstilles der til en gradvis udvandring, så ikke alle går ud på samme tid.

Det er vigtigt, at alle føler sig trygge ved at komme til gudstjeneste, så derfor – har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at tage kontakt til enten Helle eller Kim.

Vi glæder os til, at vi kan ses igen!

PS! Aflysning: som annonceret tidligere på året, havde vi planlagt en weekend med Jeff Pratt d. 5-7.juni, men som følge af omstændighederne er vi nødsaget til at aflyse denne begivenhed.

Med kærlig hilsen
Helle og Kim

På vegne af Kristent Center
Apostolsk Kirke i Slagelse
Stenstuegade 10
4200 Slagelse